...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޭނުބައިކުރުން
މ.
(1) ކެވޭ އެއްޗެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެތެރެހަށްޓަށް އަންނަ ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން ހޮޑުލަވާގޮތްވުން.
(2) މަޖާޒު:
ފޫހިވާގޮތްވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މޭބޮޑުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ