...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޭރު
ނ.
(ގ.) މިޔަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނޭނގުން . އިރުދޭމާ . އުނގަންނައިދިނުން . އެނގުން . މަފްހޫމު . މޭރުން . ދޭހަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ