...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޭރުން
ނ.
(1) ދޭހަ.
(2) ފަހުމު.
(3) ގޮތް.
މިސާލު:
މިމޭރުމުން ފަށައިގެން.
(4) މާނަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނޭނގުން . އިރުދޭމާ . އުނގަންނައިދިނުން . އެނގުން . މަފްހޫމު . ދޭހަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ