...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޭބިސްކަދުރު
ނ.
އަނދިރިރޭރޭ އުޑުމަތިން ފުސްއަލިގަނޑެއްގެ ގޮތުގާ ފެންނަ ކުދި ތަރިތަކެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިކިމޭބިސްކަދުރު . ހުތް . ނަބީޒު . ރޯމޭބިސްކަދުރު . ބޮޑުމޭބިސްކަދުރު . މުންދިރިއްކަ . ސުރުކާހުތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ