...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޭބިސްކުރަނޑި
ނ.
ދޫނި ސޫފާސޫފީގެ މޭގަނޑާއި، ބިހާއި، ކުރަނޑި، (ބައެއްކަހަލަ ޖަނަވާރާއި، މަސްމަހާމެހީގެ ބަނޑަށްވެސް މިހެން ކިޔައި އުޅެއެވެ.
)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަލިޔާ . މެއިބިސްކުރަނޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ