...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޭކަ
ނ.
(ބ،ދ) އަނގަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަމަށްއަތްއެރުވުން . ހިނދިވަޅު . ނަމާދުކުރުން . ނާބަންނަކަށިގަނޑު . ކޮނޑުކަށިގަނޑު . އަރިކަށީކަށި . ވެޑިކާށިގަނޑޮ . މޭދޮށް . ތިނަކަށި . ސިނގުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ