...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޭކަށިގަނޑު
ނ.
(1) މޭގެ ކަށިތައް.
(2) ތިނަކަށިގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަމަށްއަތްއެރުވުން . ހިނދިވަޅު . ނާބަންނަކަށިގަނޑު . ވެޑިކާށިގަނޑޮ . މޭދޮށް . ތިނަކަށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ