...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޭއެންދުން
މ.
ބަނޑުގައި ވައިހެދިގެން މޭ ކަށިގަނޑާ ދިމާ އެތެރެއިންވާ އުނދަގުލެވެ.
މިހެންވަނީ ހަޖަމު ނުބައިވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ