...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޭއްޔަފޯލި
ނ.
(1) ގޮނޑުދޮށަށް ލައްގާ ކުޑަކުޑަ ހިމަފޯއްޔެއް.
މިހުންނާނީ އެކިކުލަކުލައިގައެވެ.
ސިފައެއްމެ ވައްތަރުވާނީ ފޮޔަކާއެވެ.
(2) ހިޔަމަކަށި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޑިފޯލި . ތަކަރަލަފޯލި . ތަކަފޯލެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ