...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޭވާ
ހުންނަ އެތި.
(2) ގަސްގަހާގެހީގައި ގަންނަ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ދޮންވެ ފައްކާވީމާ ޢާންމުގޮތެއްގައި ރޯކޮށްހުއްޓައި ކައިއުޅޭ އެއްޗެއް.
މިސާލު:
އަންނާރު، ފޭރު، އަނބު، އަލަނާސި، (3) މަޖާޒު:
ގަސްގަހުގައި އަންނަމަތިވެރި.
(4) ކަންކަމުގައި އެދެވޭ ނަތީޖާ.
(5) ދަރިން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރަމަލި . ހަރުވުން . ހަރޮމަލި . ހަކުރު . ހަތްމީރު . ހިކިމޭވާ . ހިތިވުން . ހީހަން . ހުލިވުން . ނާށިލުން . ނާރަންނާސި . ނާސްޕާތީ . ނިކަ . ނިޔަނދުރު . ނޮޅުން . ރަންބުސްތާނު . ރަތްދަނބު . ރިއްސެޔޮލުން . ރޯ . ރޯދަޖަބޮ . ބަނބުޅަބޮސް . ބަނގުއާވި . ބަލިކަން . ބަގީޗާގަސް . ބިނދެލުން . ބިނުން . ބިލަމަގު . ބިސް . ބޯކުރުން . ޅަވުން . ޅަމަރު . ކަށިކެޔޮ . ކަރާ . ކަރުގަނޑު . ކަޅުހުއްތުމޭވާ . ކަފަވުން . ކަފަޖެހުން . ކަދުރު . ކާމަރަނގަ . ކިރު . ކުންނާރު . ކުރަ . ކުއްޅަވައް . ކެކުރި . ކޯނި . އަހިވައް . އަނބު . އަނބުޅަ . އަނޯނާ . އަންނާރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ