...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޭމަތި
ނ.
ހަށިގަނޑުގެ ކުރިމަތިން ކަރާއި ބަނޑާ ދެމެދުގައިވާ ހިސާބު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުރުގާ . ބުރުގާއެޅުން . މޭ . ދޮޅިފޭލިބުރުގާ . ލިބާހަށްއައިބުވުން . ޕާކިސްތާނު ހެދުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ