...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޭފާރު
ުފެދޭ ފާރެއް.
މިއީ ކާއެއްޗެހި ދިރުވާލުމުން އެތެރެވާހޮޅި '' އީސޮފެގަސް '' ގެ މައިދާއާއި ގުޅުނު ކޮޅުގެ ފަށަލައަށް އަނިޔާވުމުން އުފެދޭ ފާރެކެވެ.
ޖަރާސީމުންވެސް މިފާރު ދިގުދަންމާފާނެއެވެ.
އަދި މައިދާ ގައި އުފެދޭ ލޮނު އާވިން މިބަލީގެ އުނދަގޫ ބޮޑުވެސް ކުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވައްތީނިސަރުބަތު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ