...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޭލިބުއިން
މ.
ގިނައިރު ދެމިހުރި ތެތް ފިނިކަމެއްގެ ސަބަބުން ހަމުގައި ރޫޖެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މޭއްޔަބުއިން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ