...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޭލިވުން
ނ.
ބައެއްޒާތުގެ ތަކެތީގެ ތާޒާކަން ނުވަތަ ފުރިހަމަކަން ކެނޑި ވަޅޯވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަފަވުން . ކޭނިވުން . ފޫދުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ