...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޭލު
ނ.
ދުރުމިނާއި ދިގުމިންބަލާ މިންގަނޑެއް.
1 މޭލަކީ 0825 ފޫޓެވެ.
ނުވަތަ 9061 Mިޓަރެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތަރުދަން . ހަތަރުދަންފަށް . ބަރީދު . އަރަފާތު . އަކަ . މަލަބާރި . މަލިކު . ފަރުސަޚު . ފޯޅަވަހި . ސުއްކަތުރާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ