...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޭގަ
ނ.
(1) ރަށެއްގެ ޢިމާރާތްތަކާއި ފަރުބަދަތައް ދުރުން ފުސްކޮށް ފެންނަފެނުން.
(2) ދުރުން އަންނަ ބައިގަނޑެއްގެ ލިސާން ފެންނަފެނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިއުމޯނިއާ . ރީނދޫހުން . ބެޅެދިލްމޭރެ . ބޮޑުމަހުތެޔޮ . ކުރުނީސް . ކެއްސުން . ވެއްގަނޑޮ . ވެތްގަނޑަ . މިޔަރުތެޔޮ . މެއިފާރު . މޭބިސްކުރަނޑި . މޭފާރުބޭސް . މޭފާރުކަނދި . ފާންތެޔޮ . ފިހިނބުރު . ފިހިރެ . ފިހިބުރެ . ފުއްޕާމޭ . ތެޔޮ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ