...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޭގަނޑު
ނ.
އިންސާނުންނާއި މައިކަށިހުންނަ ސޫފާ ސޫފީގެ ހަށިގަނޑު ތެރޭގައި އޮންނަ ރަތްމުށި ކުލައިގެ ގުނަވަނެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބެޅެދިލްމޭރެ . ބޮޑުމަހުތެޔޮ . ވެއްގަނޑޮ . ވެތްގަނޑަ . މިޔަރުތެޔޮ . ފިހިނބުރު . ފިހިރެ . ފިހިބުރެ . ތެޔޮ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ