...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޭގަނޑު އަނގަޔަށް އައުން
މ.
(1) ކުއްލިއަކަށް ދިމާވާ ކަމަކުން ސިހި ފިކުރު ބޮޑުވުމުން ނުވަތަުގެ ސިހިހާސްވުމުން ވާގޮތަކަށް ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
(2) ކުއްލިއަކަށް ދިMާވާ ކަމަކުން ސިހި ހާސްވި މިންވަރުގެ ބޮޑުކަން އަންގައިދޭން ބުނެއުޅޭބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ