...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޭސަ
ނ.
މޭސަރާހީގެ ފުރަތަމަ ރާހި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރާހި . ކާންޏަ . ކުންބަ . އިސަބަ . ވިރުސިކަ . މަކަރަ . މިތުނަ . މީންޏަ . މޭސަ . މޭސަރާހި . ތުލަ . ތުލަރާހި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ