...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޭޒުމަތީ ސަމުސާ
ނ.
(1) ފަނަރަ މިލިލިޓަރު އެޅޭވަރުގެ ސަމުސާ.
(2) އުލާއި ސަމުސަލުންކާއިރު ޢާއްމުކޮށް ގެންގުޅޭ ސަމުސާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ