...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޮހަޅަ
ނ.
(1) ސުއްދާނަ ނުހިފިގެން މައްޔިތާގެ ދޮރުދޮރަށް ލައްވާ ނުވަތަ ޖަހާ ފޮތި ނުވަތަ ކަފަ.
(2) އައްޑަނައިގެ މާބައިނުގައި ހިފީމާ، އަތުގެ ފުށަތްޖެހޭ ތާނގައި އޮންނަ ބާލީސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މޮހޮޅަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ