...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޮހައިލުން
މ.
(1) އައްސައިފައި، ނުވަތަ ބަނދެފައިވާ ބަނުން ނިއުޅައިލުން.
(2) ބަނދެލުން މިބަހުގެ އިދިކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މޮހާލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ