...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޮހޮރު
ނ.
(1) ވިރިކެކޭ ހަރު މަޢުދަނަކުން އެއްކޮޅު އޫކޮށް ތޫނުކޮށް، އަނެއްކޮޅުގައި ބޮލެއް ހުންނަ ގޮތަށް ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
މިއީ، ލަކުޑިން އެއްޗެހި ހަދާއިރު ދެގަނޑެތި އެއްކުރުމަށް ޖަހާ އެއްޗެކެވެ.
(2) މޮހޮރު ބަލީގައި ނުކުންނަ ހަރުކޮށް ހުންނަ މަސްކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޯ . ޅިސްމޮހޮރު . ކަކުނި . އާނި . އިލި . އޮޑިމޯ . ވަޑާންގޮނޑި . ވިދުފިލާގަނޑު . މަރުތެޔޮ . މަޅާމަލަރު . މުހަރެ . މުހަރޮ . މޭކު . މޮހޮރު . މޮހޮރުނުކުތުން . މޮހޮރުބަލި . މޮހޮރުވަޅު . މޮހޮރުތެޅުން . ފަތްކޮޅުކުރުން . ފަސްސެއްޓި . ދަތްދަގަނޑު . ދިލުން . ތުތިޔާމުހަރެ . ތުތިޔާމޮހޮރު . ލޮލެމޮހޮރަ . ލޯދާރި . ސަލީބަށްއެރުވުން . ޖަންބޫރަ . ޞަލީބު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ