...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޮހޮރުބަލި
ި ހިސާބުން ނުކުންނަ ބައްޔެކެވެ.
ލޮލުގެ ކޮއިތެރޭން ނުކުމެއްޖެނަމަ ވަރަށް އަވަހަށް ފަރުވާ ނުލިބިއްޖެނަަމަ ލޮލުގެ ފެނުން ހިގައިދާނެއެވެ.
މިބަލި ހުންނާނީ، ފައިބާ އަޅޮލުގެ ކޮޅު ހުންނަގޮތަށެވެ.
ކޮޅު ހުންނާނީ ރަތްކުލައެއްގަ އެވެ.
މިއަށް ދޮސް މޮހޮރުވެސް ކިޔައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ލޮލެމޮހޮރަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ