...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޮށުން
ނ.
(1) ބަސްބުނުން.
(2) ވާހަކަދެއްކުން (3) މަޖާޒު:
ޖިންސީގުޅުން ހިންގުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނާސިކުޅި . ނީހަ . ނީހަމޮށުން . ނެތިނިބެއިހޮއްލުން . ރަންޑީބާޒީކުރުން . ބަނޑުފެޅުން . ބަސްކިއުން . ކަފަބަނޑިޔަލަށް އަތްބޭނުން . އިންސާނާ . ވާހަކަދެއްކުން . ދޫފަސޭހަ . ދޫފަސޭހަކަން . ދޫފަސޭހަވުން . ދެބަކުޓުވުން . ޣީބަ . ޣީބަބުނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ