...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޮނިޓަރު
ނ.
(1) މުދައްރިސަށް އެހީވުމަށް ކުލާހުގެ ކަންތައްތަކުގައި އިސްވެ ޙަރަކާތްތެރިވުމަށް ކުލާހެއްގެ ކުދިންގެ ތެރެއިން ކަނޑައަޅައިފައި ހުންނަ ކިޔަވާ ކުއްޖާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ