...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޮޅިހަރުބީ
ނ.
ރަދުން ޢިއްޒަތުގައި ތަނަކަށް ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ގަނޑުވަރަށް އެނބުރި ވަޑައިގަންނަވާއިރު ފުމޭ ހަރުބީއެއް.
(މިހަރުބީއަށް މޮޅިހަރުބީއޭ ކިޔަނީ ހިތާމަވެރި ރާގަކަށް ޖަހާހަރުބީއެއް (ކަމުގައިވާތީއެވެ.)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މޮޅިހަރުބީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ