...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޮޅު
ނއ.
(1) ފޭރާންހެޔޮ.
(2) ފެންވަރުރަނގަޅު.
(3) ކުޅަދާނަ.
(4) މާތް.
(5) މަތިވެރި.
(6) ދެރައިގެ އިދިކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަވާދަ . ހަށަވާދަކިޔުން . ހަނަދޭސްވަރަ . ހަރާދު . ހަރާދުކިއުން . ހައިވަކަރު . ހާކާލާފަތް . ހިންދޫކާރު . ހިރިގައު . ހިރުނދު . ހިތިގަސް . ހުނިހަކުރުފަތަފޮޅި . ހުދުއުއްދަނޑި . ނަންބަރުދިނުން . ނަންކުރުން . ނަސްލީއިމްތިޔާޒު . ނީލަމް . ނުހަނު . ރަންއިލޮށިން ކަނދުރުކެއުން . ރަމަންނެގުން . ރަތްދަޅަ . ރަތްދަޅަދެއްކުން . ރަތްތަގައްލާ . ރަސް . ރަޖިސް . ބަންގާޅު އަވެލި . ބައިލިބުން . ބަސްފޮނި . ބާމިޔާ . ބާސްމަތީހަނޑޫ . ބާޒީ . ބާޖީ . ބާޖުމެރުން . ބީފާނު . ބުގިސް . ބުގިސްކަން . ބޭފުޅުން . ބޮނޑިފޮރުވުން . ބޮއިފަތްޖެހިކުނާ . ބޮޑާ . ބޮޑާކަން . ބޮޑު . ބޮޑުކަން . ބޮޑު އުނދޯލި . ބޮޑުއެސްމާ . ބޮޑުމަސްތިލަވުން . ޅޮސްއުނދޯއްޔަށް އެރުވުން . ކަށިދިއްގާ . ކަންސަމާ . ކަރުދާހުކުނާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ