...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޮޅުކަން
ނއނ.
(1) މާތްކަން.
(2) ކުޅަދާނަކަން.
(3) ފޭރާން ހެޔޮކަން.
(4) ދެރަކަމުގެ އިދިކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަތްދަޅަ . ރަތްދަޅަދެއްކުން . ބުގިސްކަން . ބޮޑުކަން . އަގު . އަގުބޮޑުކަން . އަގުދިއުން . އިބްރާހިމްރަން . އުޑުންތަރިބޭލުން . އެޔޮއްފަދަ . މިޔޮއްފަދަ . މުއްސަނދިކަން . ފާގަތިކަން . ފެންވަރުހުރުން . ފޮނިވާހަކަ . ދެރަކަން . ދެއްކެންއުޅުން . ގުންފައިޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ