...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޮޅުވުން
މ.
(1) ކާމިޔާބުވުން.
(2) ކަމަކުން ކުރިޔަށް ދިއުން.
(3) އެއްޗެހީގެ ފޭރާން ހެޔޮވުން.
(4) މަތިވެރިވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބައިލިބުން . ކާމިޔާބުވުން . ކުރިއަށްދިޔުން . ކުރިއެރުން . ކުރިވުން . އުފުލުން . މުޅުވުން . ފަތަޙަލިބުން . ފާގަތިވުން . ދެރަވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ