...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޮޑުން
މ.
(1) އެއްޗެއް ނުވަތަ ތަފާތު އެއްޗެހިތަކެއް އަތުން ފިތައިގެން އެއްކުރުން.
(2) ގައިގެ ތަންތަން ނުވަތަ އެއްތަންކޮޅު އަތުން ފިތައިހެދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މެޑުން . މޭޑުން . މޮންޑުން . މޮޑެލުން . ފިނިމޮޑުން . ފިތުން . ގައިހިފުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ