...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޮޓަރުބޯޓު
ނ.
ރާއްޖެއަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ގެނެވުނު އިންޖީނުލީ ބޯޓު.
މިބޯޓަށް ކިޔަނީ ފަތުޙުއްސަލާމެވެ.
މިއީ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޤާނޫނު އަސާސީއާ ގުޅިގެން ހިނގި ގަޑުބަޑުގައި ސިލޯނަށް ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން ވަޑައިގަތް ބޯޓެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ