...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޮޓޯ
ހިފަހައްޓާ އުޞޫލު ހާމަކޮށްދޭ ބަހެއް ނުވަތަ ޢިބާރާތެއް.
މަޖީދިއްޔާގެ މޮޓޯއަކީ '' ހިއްމަތާއެކު މަސައްކަތްކުރާ މީހަކަށް އުނދަގޫކަމެެއްނެތެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އޮޓޯސައިކަލް . މޮޓޯ . ދިވަރު . ސައިކަލު . ޝިޢާރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ