...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޮޓޯސައިކަލް
ނ.
އެކަކަށް ނުވަތަ ދެމީހުންނަށް އިށީނދެވޭގޮތަށް މަޑިހުންނަ އިންޖީނުގެ ބާރުން ދުއްވާ ދެ ފުރޮޅުލީ ދުއްވާއެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އޮޓޯސައިކަލް . ދިވަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ