...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޮޔަ
ނއ.
ބުއްދިހަމަނުވާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޑިމޮޔަ . ހެކޮށި . ހެކޮނި . ހެލި . ހެސްގަތުން . ނިތައުރު . ނުތައުރަ . ރީޙުލްއަޙުމަރު . ބަގޯލު . ބުޅިދު . ބޮހޮލާ . ކަށިހިތްވަރު . ކަނުހަސަނަށްއަމާފެނުން . ކާޅުދުޅަ . އަފަލަ . އަފަލައްދަލާ . އަދަރު . އީދުއަސްހެއްދުން . އެއްވަނަބުއްދި . އޮޅުވުން . މަންޖޯޅިޖެހުން . މަޖުނޫނު . މާލީޚޫލިޔާ . މެއިހަނދި . މޮޔަހަލައިލުން . މޮޔަހެދުން . މޮޔަފަރި . މޮޔަގަނޑުހަލައިލުން . ފަށްގޭލި . ފަންގޭލި . ފަކިނި . ފާގަލަ . ދިވާނާ . ދިވާނާވުން . ދެބަހިލުން . ދެބަހެލި . ދެބަހެލިކަން . ދެބަހެލިވުން . ގަންޑެޅި . ސޭކުކަން . ސޭވާކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ