...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޮޔަހަނދި
ނ.
ފަނިހަނދީގެ ބާވަތެއް.
މިއީ އަލިކަންގަދަ ތަންކޮޅެއް ވަތިކޮށް ހުންނަ ހަންޖެކެވެ.
މީގެ މަސްގަނޑު ވަރަށް ތުނިވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މެއިހަނދި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ