...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޮޔަކަން
ނއނ.
(1) ސިކުނޑި ހަމަނުޖެހޭކަން.
(2) ބުއްދިހަމަނުވާކަން.
(3) ނުވިސްނޭކަން.
(4) ނ.
ތާކުންތާކު ނުޖެހޭކަންތައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިތައުރު . ނުތައުރަ . ބަގޯލު . އަދަރު . ފަށްގޭލި . ސޭކުކަން . ސޭވާކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ