...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޮޔަވުން
މ.
(1) ބުއްދި ގޯސްވުން.
(2) ސިކުނޑި ހަމައިން ނައްޓައިލުން.
(3) އެކަކު އަނެކަކާ މާބޮޑަށް ހިތާވުން.
(4) މަޖާޒު:
ހަމައިން ނެއްޓޭވަރަށް ކަމަކާ އުޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މޮޔަގަނޑުހަލައިލުން . ދިވާނާވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ