...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޯ
ވަތަ ގޮވާމުގެ ތޮށިފިލުވަން ތެޅުމަށް މަޢުދަނަކުން ނުވަތަ ލަކުޑިން ހަދައިފައި އޮންނަ އެއްޗެއް.
(2) ބޭހާއި ދަވާދުފަދަ ތަކެތި ހިމުންކުރުމަށާއި ގެށުމަށް ހިލައިން ހަދައިފައި އޮންނަ އެއްޗެއް.
މަޖާޒު:
(3) އެއްވެސް ކަމެއް ނުދަންނަ މީހާ.
(4) އަންހެން ދުޅާ ފިރިހެނާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނޑޫކެނޑުން . ހަންމޯ . ހައިޑުރޯއިލެކްޓްރިކު . ހިރުމޮއި . ހޯދި . ނިމޯނިޔާ . ނިދިމޯޅަ . ނީ . ނީދަނޑި . ރަޑަކަން . ރަޑަވުން . ރިވިލް . ބިންބިތެޅުން . ބޮންތި . ބޮޑުރޯގާ . ކަނިއެޅުން . ކުރާތެޅުން . ކޮޑި . އައްތެލި . އިސްތިންގީކުރުން . އުޅާހަށްދެމުން . ވަޅޯ . ވާޅަށްދެމުން . ވާޅާކަށްދެމުން . ވާޅައޮޑުން . މަރަމޯލަ . މަރުމޯލަ . މަލިކުބެރު . މިލުން . މުހިއޭ . މުންޏަމައި . މޫހި . މޫސަދަރު . މެލަނިވި . މެލައި . މޭލި . މޮހި . މޮއިހިރު . މޯހިރުބެލުން . މޯރާއެޅުން . މޯރާދަގަނޑު . މޯރާދަގަޑާ . މޯރީ . މޯޅާ . މޯލުން . ފަހިދޫ . ފަހިދޫބެލުން . ފެންއިންޖީނު . ފޯނު . ދިރުންނެތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ