...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޯހި
ނ.
ބޮލިހިލާއިރު ބޮލި އަޅަން އިލައާއި އިލޮށިން ހަދައި ވަކައިން ފަހައިފައި އޮންނަ، ކޮތަޅެއް ކަހަލަ އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިރުމޮއި . ރިވިލް . މުހިއޭ . މޫހި . މޮހި . މޮއިހިރު . މޯހިރުބެލުން . ފަހިދޫ . ފަހިދޫބެލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ