...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޯހިރުބެލުން
މ.
(1) ފުރާދުއްވާ އެއްޗެހީގެ ތެރެއިން ކުރިން ދަތުރު ކުރަމުންދާ އެއްޗެއްގެ މޯހިރުގެ ފާހަގަ ބަލައިގެން ދަތުރުކުރުން.
(2) (މަޖާޒު) ފަސްފަހަތުން ދިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ