...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޯށި
ނ.
(ހ) މުޅޯށިބަލާ.
(2) ފަންރިޔާ ފަހާއިރު ރިޔަލުގެ ހަތަރުފަޅި ގުޅާލުމަށްފަހު، ރިޔާގަދަ ކުރުމަށް ޓަކައި، ރިޔަލުގެ ދިގަށާއި ހުރަހަށް އެއްދުރުމިނެއްގައި، ލައްވާފައިހުންމާރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ