...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޯޅާ
) ރޭގަނޑުގެ އަނދިރިކަން ފަތިހުގެ އަލިކަަމަށް ބަދަލުވާ ވަގުތު.
މިސާލު:
އޭނާ ފަތިހުގެ މޯޅާގައި ތެދުވެގެން ހިނގައްޖެއެވެ.
(3) ދުވާލުގެ އަލިކަން ރޭގަނޑުގެ އަނދިރިކަމަށް ބަދަލުވާ ވަގުތު.
މިސާލު:
މޯޅާ އަނދިރިކަން.
(4) ނިދާތެދުވާއިރު ނުފިލާ ހުންނަ ނިދީގެ އަސަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މޯޅާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ