...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޯޅި
ނއ.
(1) ތާޒާކަން ކެނޑިގެން މިލާމިލުން.
(2) މަޖާޒު:
ރޫޙު ގެއްލިފައިވާ.
(3) ނ.
ކޯދު.
ޏ.
(4) ބައެއްގަސްގަހުގައި ފަތްނިކުންނައިރު ނުވަތަ މޭވާ ގަންނަންވީމާ ތޮޅި ނުވަތަ މާ ނިކުންނަ އިރު ބަނޑުފަތެއްގެ ގޮތުގައި ނިކުންނަބައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިދިމޯޅަ . ރަޑަކަން . ރަޑަވުން . ބޮންތި . އުޅާހަށްދެމުން . ވަޅޯ . ވާޅަށްދެމުން . ވާޅާކަށްދެމުން . ވާޅައޮޑުން . މިލުން . މޭލި . ދިރުންނެތުން . ލަދުގަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ