...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޯޅިވުން
މ.
(1) ގަސްގަހާގެއްސާއި ފަތްޕިލާވެއްޔާއި މާމެލާމެލި މިލައި ތާޒާކަން ކެނޑި އެލުން.
ނުވަތަ ލެއްޕުން.
(2) މަޖާޒު:
ކުރާ އަސަރެއްގެ ސަބަބުން މީހާގެ ރޫޙު ގެއްލި މޫނުމަތި މިލައިގެ ދިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަޑަވުން . މޭލި . ދިރުންނެތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ