...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޯދަނޑި
ނ.
(1) ތަޅުވަޅުގެ އެތެރޭގައި ހުންނަ ލޯވަޅަށް ވެއްދުމަށް ތަޅުދަނޑީގައި ހުންނަބައި.
(2) ތަޅުދަނޑީގެ ކޮޅުގައި ހުންނަ ލޯވަޅަށް ވަނުމަށް ތަޅުގައި ހުންނަބައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތިލަކުނބު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ