...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޯލު
ނ.
(1) ދިރިއުޅުމުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ފިރިހެނުން ކޮށްއުޅޭ މަސައްކަތް އަތުން ފައިން ކުރަންނޭނގޭ ފިރިހެނާ.
(2) އަންހެންދުޅާ ފިރިހެނާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނޑޫކެނޑުން . ކުރާތެޅުން . މަރަމޯލަ . މަރުމޯލަ . މޯލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ