...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޯލުން
ނ.
(1) ފިރިހެނުންކޮށް އުޅޭ މަސައްކަތް އަތުންފައިން ކުރަންނޭގޭ ފިރިހެނުން.
(2) އަންހެންދުޅާ ފިރިހެނުން.
(3) ސޭކުން.
(4) ކއ.
މޯބޭނުންކޮށްގެން މިސާލު:
ހަނޑޫ ކެނޑީ މޯލުންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނޑޫކެނޑުން . ކުރާތެޅުން . މޯލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ