...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަހަނި
ނ.
(ޏ،ސ) ތޮށަލިން ހިޔާކުރާ ތަންތާނގައި އެންމެ މައްޗަށް އަޅާ ތޮށަލިފަށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ