...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަހަން
މ.
(ބދ) (1) ގޯނި.
(2) ވާހަކަ ދައްކާ މީހާއަށް ނިސްބަތްވާ ވާކަމެއްގެ ގޮތުގައި "ފެހުން" މިބަސް ބޭނުންކުރާ ގޮތް.
މިސާލު:
އަހަރެން މިހާރުވެސް ފަހަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަމަރޮދި . ހަތޭލިކަށި . ބޮޑުބަރަނި . ވޮޑަ . ވޮޑެޔާ . ފަހަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ